Mag de stad wel een snelheidsbeperking op fietspaden opleggen?

Dit bord met snelheidsbeperking op fietspaden mag, want het is geen officieel verbodsbord. Het doet alleen maar een suggestie. Foto: Victoriano Moreno

Mag de stad wel een snelheidsbeperking op fietspaden opleggen?

Antwerpen -

Het stadsbestuur wil de verkeersveiligheid op de fietspaden verhogen. Met een verkeersbord wil het fietsers aanmanen niet sneller dan 25 km/u te rijden. Een stippellijn moet frontale botsingen tussen fietsers op fietspaden met een dubbele rijrichting beletten. Mag dit volgens de wegcode? Het antwoord luidt ‘Ja, maar...’.

Het wordt niet alleen drukker op de Antwerpse fietspaden, maar ook de snelheden gaan de hoogte in met de komst van de elektrische fiets en de speedpedelec. Een en ander vertaalt zich ook in een stijging ...

DE TEST