Kris Peeters, Jo Spiessens en Tim Vekemans van Gecoro en GeKoro organiseren in de kerk op de Molekens een inspirerende avond over alternatieve energievormen in onze buurt.

Kris Peeters, Jo Spiessens en Tim Vekemans van Gecoro en GeKoro organiseren in de kerk op de Molekens een inspirerende avond over alternatieve energievormen in onze buurt. © Hans Otten

Is er wel plaats voor windmolen- en zonnepanelenparken? Experts bespreken mogelijkheden op debatavond

De meeste mensen lijken zich wel in het idee van hernieuwbare energie te kunnen vinden, maar willen liever geen windmolen in hun buurt. De avond ‘Ruimte voor energie’ zoekt die tegenstelling bewust op en zoekt via panelgesprekken een antwoord op de vraag: ‘Is er plaats voor windmolen- en zonnepanelenparken?’

Hans Otten


MEER OVER EnergieCITTA