COLUMN. Pestgedrag op de Dageraadplaats

Foto: Victoriano Moreno

COLUMN. Pestgedrag op de Dageraadplaats

Antwerpen / Antwerpen 2018 -

In een zusterkrant lees ik over een smeulend conflict op het plein waar ik woon. Er komen mensen aan het woord die allemaal verder van dat plein wonen dan ikzelf, en ze hebben de mond vol over de ongemakken die de Dageraadplaats met zich meebrengt. Hun betoog suggereert dat het daar elke avond een herrie van jewelste is. Rumoeriger dan Temple Bar in Dublin op een vrijdagavond.

Dat is merkwaardig, want zelf merk ik daar amper wat van. Nochtans bevindt de drukst beklante kroeg – Café Zeezicht – zich schuin tegenover mijn voordeur. Zeker, af en toe strompelt daar iemand diep in ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!