© Victoriano Moreno

COLUMN. Pestgedrag op de Dageraadplaats

In een zusterkrant lees ik over een smeulend conflict op het plein waar ik woon. Er komen mensen aan het woord die allemaal verder van dat plein wonen dan ikzelf, en ze hebben de mond vol over de ongemakken die de Dageraadplaats met zich meebrengt. Hun betoog suggereert dat het daar elke avond een herrie van jewelste is. Rumoeriger dan Temple Bar in Dublin op een vrijdagavond.

Bart Steenhaut


MEER OVER Bart Steenhaut

DOEN!