ASSISEN. Openbaar ministerie én familie van Tine Nys vraagt vrijspraak voor huisarts

Foto: vrt

ASSISEN. Openbaar ministerie én familie van Tine Nys vraagt vrijspraak voor huisarts

Na de burgerlijke partij vraagt ook het openbaar ministerie om de huisarts van Tine Nys vrij te spreken. “Uit de debatten is komen vast te staan dat hij helemaal geen advies opstelde volgens de euthanasiewet. Zijn handtekening is misbruikt”, zei openbaar aanklager Francis Clarysse. “Ik ga u vragen om dokter Frank De Greef vrij te spreken. Ik geloof namens de burgerlijke partij oprecht dat hij in het ootje genomen is. Uit alles blijkt dat hij effectief verschalkt geweest is.” Dat pleitte Joris Van Cauter, de advocaat van de familie Nys, woensdagmorgen al voor het Gentse hof van assisen.

De advocaat verwees naar het briefje van de huisarts, die verklaarde dat hij niet wist dat hij optrad als geraadpleegde arts in kader van de euthanasiewet, en naar het gesprek dat de familie stiekem opnam. “De huisarts sprak de waarheid op 8 juli (2010, nvdr.) tegen de familie, maar daarna hebben de rangen zich gesloten. (..) ‘Je gaat de beroepsgroep niet bevuilen’, hebben ze tegen hem gezegd. Bij zijn eerste verklaring heeft hij daarom gezegd dat het toch een advies was. Hij hield dat tien jaar vol, tot hij bij de voorzitter (van het hof van assisen, nvdr.) verhoord wordt. Dan bevestigde hij daar wat er gezegd werd, dan treedt hij uit de rang.”

De burgerlijke partij wil de vrijspraak voor de huisarts. “Ik ga u vragen om hem vrij te spreken. Ik geloof namens de burgerlijke partij oprecht dat hij in het ootje genomen is. Uit alles blijkt dat hij effectief verschalkt geweest is. Dat hij tegen wil en dank een rol gespeeld heeft. We nemen u enkel kwalijk dat u in begin de rangen gesloten hebt.”

“De familie werd langs alle kanten belogen en bedrogen”, stelt Van Cauter. “Ze denkt een compagnon te vinden in Wim Distelmans. (..) Maar er is een systeem van auto-controle waar er in de praktijk nooit ingebroken wordt. Distelmans is op voorhand ingelicht door de familie, maar wat doet hij op de euthanasiecommissie?. Hij doet niets, hij zwijgt over zijn rol. (..) ça passe, geen probleem.”

“De conclusie is heel simpel: de euthanasiewet is niet nageleefd”, zei Van Cauter. “En de wet is wetens en willens geschonden. Ze wisten dat het niet in orde was. Waarom hebben ze de wet geschonden? Omdat ze het zich konden permitteren. Omdat ze in Brussel (bij de Federale Controle- en Evaluatiecommissie Euthanasie, nvdr.) gedekt worden.”

Toepassing, niet de afschaffing

De familie is niet tegen de euthanasiewet, stelt de burgerlijke partij. “Nee, want er zijn negatieve wilsbeschikkingen geschreven door Lotte en Sophie op basis van die wetgeving. We vragen dat de wet wordt nageleefd. Wie is er tegen? Diegene die er zich niets van aantrekt en vindt dat een overtreding ongestraft moet blijven. We vragen de toepassing, niet de afschaffing.”

Zowel de uitvoerende arts als de psychiater moeten schuldig verklaard worden aan doodslag door vergiftiging, pleitte de burgerlijke partij. “’Dat die veroordeling straffeloos blijft, daar kunnen we me leven. We willen geen schuldeloosheid, wanneer zwart of wit gebleken is dat de wet werd geschonden. (..) Dat is het gevaar dat schuilt in een vrijspraak. (..) Dan doen dokters wat ze willen en is het systeem van auto-controle helemaal volmaakt. Als er misschien één Tine gered kan worden door de regels te respecteren, dan kan de familie achteraf misschien zeggen dat het die tien jaar waard geweest is.”

De burgerlijke partij wil de vrijspraak voor de huisarts. “Ik ga u vragen om Frank De Greef vrij te spreken. Ik geloof namens de burgerlijke partij oprecht dat hij in het ootje genomen is. Uit alles blijkt dat hij effectief verschalkt geweest is. Dat hij tegen wil en dank een rol gespeeld heeft. We nemen u enkel kwalijk dat u in begin de rangen gesloten hebt.”

Nu in het nieuws