De Gucht tackelt Geens frontaal over euthanasiewet: “Ontoelaatbare uitspraken voor een minister van Justitie”

Minister van Justitie Koen Geens (CD&V) heeft in De Zevende Dag gepleit voor een evaluatie en aanpassing van de euthanasiewetgeving. Vooral het begrip “psychisch ondraaglijk lijden” moet volgens hem beter omschreven worden.

jvh, syd

Volgens minister van Justitie Koen Geens (CD&V) dringt zijn partij al langer, meer bepaald sinds 2017, aan op een evaluatie van de bestaande euthanasiewetgeving. Die wetgeving dateert van 2002 en is volgens de CD&V-minister vatbaar voor verbeteringen.

“Medische uitzichtloosheid is een zaak die door de wetgever zelf een beetje beter moet worden ingevuld”, vindt Geens. “De medische hulpverleners die dat op het terrein moeten waarmaken, moet beter worden begeleid zodat ze zich geruster kunnen voelen als ze zo’n handeling stellen. Meteen beschuldigd worden van gifmoord, is iets wat je niemand toewenst.”

Geens verwees naar het euthanasieproces voor het Gentse hof van assisen, waar drie artsen momenteel terechtstaan op beschuldiging van gifmoord. “De term ‘psychisch ondraaglijk lijden’ is een term die misschien wat nader moet bekeken worden door de wetgever zodat de interpretatie door de rechtspraak gemakkelijker valt”, aldus Geens.

Vlaams parlementslid Jean-Jacques De Gucht (Open VLD) reageerde in een persbericht furieus. Volgens hem is het duidelijk dat Geens het assisenproces in Gent misbruikt om de euthanasiewet uit te hollen. “Dergelijke uitspraken van een minister van Justitie, die bovendien politiek-ideologisch gekleurd zijn, zijn ontoelaatbaar. De maskers vallen af. Oude CVP probeert euthanasiewet uit te hollen.”

Volgens De Gucht is het niet aan de wetgever om te bepalen wat ondraaglijk lijden is.“Dat behoort tot het zelfbeschikkingsrecht van ieder individu.” Nochtans is De Gucht zelf ook voorstander van een evaluatie en aanpassing van de wet. “De euthanasiewet moet in de eerste plaats uitgebreid worden naar mensen met dementie. 80% van de Vlamingen steunen ons daarin, zoals blijkt uit een recente peiling.”

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

MEER OVER