© BELGA

Vertrouwelijke nota over omstreden nummer twee bij de VRT uitgelekt: zware spanningen over miljoenendeals

Op een moment dat interim-ceo Leo Hellemans de rust weer moet doen terugkeren aan de Reyerslaan, lekt in de pers bezwarende informatie uit over de nummer 2 bij de VRT, Peter Claes. De strijd aan de top van de openbare omroep gaat onverminderd voort.

Farid El Mabrouk

Voor wie afgelopen week op een andere planeet zou hebben gezeten: de Vlaamse regering zette maandag de CEO van de VRT Paul Lembrechts aan de deur. Lembrechts, gesteund door vier van de vijf directeurs, vroeg de raad van bestuur in november vorig jaar om Peter Claes - de vijfde directeur, van Media en Productie - te ontslaan. Er viel niet meer samen te werken, was de boodschap.

De raad van bestuur weigerde dat ontslag echter en stelde een bemiddelaar aan. Toen uit diens rapport bleek dat een verzoening tussen de twee kampen niet meer mogelijk was, moest Lembrechts zelf gaan. Tot grote woede van de vakbonden en een deel van het personeel, dat maandag staakt. Leo Hellemans moet de situatie nu ontmijnen en de rust doen terugkeren. Centrale vraag is echter: kan Peter Claes aanblijven, moet hij een nieuwe functie krijgen of vlieg hij ook de (Reyers)laan uit?

Bezwarende informatie uitgelekt

Niet het rapport van bemiddelaar- Van Vrekhem - waaruit blijkt dat de kemphanen niet meer te verzoenen zijn, maar andere informatie lekte dit weekend uit in de pers. Zowel De Tijd als De Morgen publiceren elementen uit het dossier dat Paul Lembrechts en het directiecomité aan de raad van bestuur bezorgden om hun vraag tot ontslag van Peter Claes kracht bij te zetten. Claes zou eigengereid optreden, intriges in de hand werken en belangrijke informatie gewoon niet delen, tenzij op het allerlaatste moment.

Zoals de beslissing om een contract van 1,3 miljoen euro te gunnen aan Woestijnvis, om volgende zomer naar aanleiding van de Olympische Spelen in Tokio een talkshow in elkaar te steken. Claes eist van financieel directeur Lieven Vermaele om daar op enkele uren tijd over te beslissen. Wanneer die er niet op ingaat, ontstaat volgens de kranten hevige ruzie.

Ook andere deals stoten Lembrechts en het directiecomité tegen de borst, zoals een vijfjarig contract met productiehuis De Mensen (Blokken, Kamp Waes, ...) ter waarde van 40 miljoen euro. Niet zozeer de hoogte van het contract, maar dat de inhoud ervan pas werd meegedeeld wanneer het al was afgesloten, zet kwaad bloed. En dat er een vijfjarig contract wordt afgesloten op een moment dat de VRT 40 miljoen euro moet besparen.

Claes zou volgens Lembrechts en co ook azen op de CEO-stoel die hij enkele jaren geleden al ambieerde. Het zou de vertrouwensbreuk aan de top van de openbare omroep compleet hebben gemaakt.

Zoals geweten gingen de - politiek benoemde - raad van bestuur en voorzitter Luc Van den Brande (CD&V) niet in op de vraag tot ontslag. Die was het daar echter niet unaniem over eens, zoals Van den Brande eerst deed uitschijnen. Open VLD-bestuurder Dirk Sterckx en vertegenwoordigers van de oppositie hadden daar een andere mening over. Maar zo goed als alle andere vertegenwoordigers van de Vlaamse regeringspartijen wilden Claes aan boord houden en zwaaiden met positieve evaluaties van de directeur Media.

Brokken lijmen?

Hoe de brokken nog kunnen worden gelijmd, is maar zeer de vraag. Dat er vlak voor de staking van maandag nog maar eens informatie uitlekt, is niet meteen van die aard om het werk van Leo Hellemans makkelijker te maken. “Leo Hellemans is zowat de best geplaatste persoon in Vlaanderen om dit in deze omstandigheden te doen. Hij heeft het mandaat, kent het huis, heeft het vertrouwen van velen en is compromisbereid. Maar hoewel ik heel het dossier niet ken, lijkt het voor Peter Claes nu toch wel heel moeilijk om na zijn schorsing zomaar terug te keren,” zegt politicoloog Peter Van Aelst (UA).

Voorlopig kon de redactie Peter Claes zelf nog niet bereiken voor een reactie. Bij De Morgen betreurde hij dat de nota is uitgelekt. Aangezien de raad van bestuur hem vroeg geen olie op het vuur te gieten, wil hij dat naar eigen zeggen nu ook niet doen.