Ook hinder verwacht in Antwerpen op nationale manifestatie dinsdag

Foto: Photo News

Ook hinder verwacht in Antwerpen op nationale manifestatie dinsdag

Print
Antwerpen -

De nationale manifestatie van ABVV, op dinsdag 28 januari, zal ook gevolgen hebben voor de Antwerpse scholen en de dienstverlening van de stad. “Alle onderwijsnetten zijn betrokken en we merken veel animo om mee te betogen”, zegt Ann Rigo, provinciaal secretaris van ACOD Antwerpen.

De socialistische vakbond ABVV organiseert volgende week dinsdag, 28 januari, een nationale actiedag voor alle sectoren. Dat zal ook in Antwerpen gevolgen hebben, onder meer in het onderwijs. Leerkrachten zijn niet verplicht om vooraf te melden of zij al dan niet aan de manifestatie deelnemen en dus kan de impact moeilijk voorspeld worden. De scholen blijven wel open.

Ook voor de dienstverlening van de stad Antwerpen heeft de manifestatie gevolgen. De stad wil de hinder tot een minimum beperken. Voor de kinderopvanglocaties werden de ouders op de hoogte gebracht of er hinder is in hun locatie of niet. De dienst stadsreiniging probeert de afvalophaling te verzekeren, maar de stad vraagt haar inwoners om al hun afval (restafval, gft, pmd en papier en karton) pas aan te bieden bij de volgende ophaling. Indien er toch veel huisvuil buitenstaat, kan de stad beslissen om niet-selectief op te halen, dan gaat al het afval in één huisvuilwagen. Alle recyclageparken zijn gesloten op dinsdag 28 januari.

Op de spoorwegen wordt geen hinder verwacht. Bij De Lijn verwacht men ook geen grote hinder. “De kans bestaat wel dat er hinder is, maar die zal eerder beperkt zijn”, zegt woordvoerder Sonja Loos. “Het is geen stakingsaanzegging, maar een manifestatie. En het is enkel ACOD/ABVV die oproept om te betogen. We zullen reizigers de dag zelf zo goed mogelijk informeren via onze website en de applicatie.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio