Aangeboden door MeDirect

© Getty Images

7 op 10 beleggers zijn op zoek naar duurzame oplossingen

Duurzame beleggingen in de lift

Wat als u het streven naar financiële meeropbrengst zou kunnen combineren met de ontwikkeling van een duurzame economie? Studies wijzen uit dat beide wensen perfect combineerbaar zijn.

Moeder, waarom beleggen wij? Voor de financiële meeropbrengst, natuurlijk. Die staat met stip op één voor beleggers. Maar meer en meer beleggers vinden dat ook Moeder Aarde een steuntje in de rug verdient. Bijna zeven op de tien klanten van MeDirect geven aan dat ze duurzaamheid een belangrijke meerwaarde vinden bij hun keuze voor een beleggingsproduct. Met het nieuwe duurzame beleggingsplan ‘Duurzaam MeGreen’ komt Medirect tegemoet aan de groeiende vraag naar producten die renderen op alle fronten – dus niet alleen financieel.

De belangrijkste vraag is dan hoe dit product een voordeel kan bieden voor zowel mens en milieu als voor de belegger (People, Planet & Profit). Duurzaamheid is immers niet alleen bijzonder populair, het begrip wordt soms ook zo vaag dat greenwashing dreigt (het groener voorstellen van dingen dan ze werkelijk zijn). MeDirect neemt duurzaamheid ernstig en ging voor Duurzaam MeGreen een partnership aan met NN Investment Partners. Dit fondsenhuis, dat al meer dan 20 jaar ervaring heeft in het toepassen van duurzame criteria op zijn beleggingsstrategieën, hielp bij de ontwikkeling van de portefeuille. Het resultaat is een gespreide korf van fondsen die beantwoorden aan strenge criteria rond milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. In het Engels spreken we van ‘Environmental’, ‘Social’ en ‘Governance’ of kortweg de ESG-criteria.

Duurzame fondsenDuurzame fondsen zijn vergelijkbaar met traditionele fondsen in die zin dat ze beleggen in activaklassen zoals aandelen en obligaties. Ze streven ook hetzelfde doel na door te mikken op een financiële meeropbrengst. Duurzaam beleggen hoeft u dus niet te doen omdat u onbaatzuchtig bent of genoegen wilt nemen met minder opbrengsten dan bij vergelijkbare traditionele beleggingen.

Duurzame fondsen zijn anders omdat ze extra aandacht geven aan sociale, ecologische en maatschappelijke aspecten. De beheerder van dergelijke fondsen kijkt verder dan louter financiële criteria en selecteert landen en bedrijven die op een positieve manier het verschil helpen maken voor de maatschappij, het milieu en de wereld waarin we leven. Als u duurzaam belegt, beloont u dus bedrijven die een groene en ethisch verantwoorde koers varen.

Uitsluitingen en inspanningenDuurzame beleggingscriteria zijn er in twee soorten: ten eerste worden bepaalde activiteiten uitgesloten. Ten tweede wordt gekeken naar hoe goed bedrijven zich gedragen op het gebied van milieu, arbeidsvoorwaarden en beleid. Duurzaam MeGreen past beide soorten criteria toe. Duurzaam MeGreen belegt niet in ondernemingen met controversieel gedrag of controversiële activiteiten. Denk aan tabaksproductie, steenkoolontginning, kernenergie, de wapenindustrie of ondernemingen die een loopje nemen met de mensenrechten. Die krijgen een rode vlag.

In welke bedrijven wordt dan wel belegd? Daarvoor kijken de beheerders naar positieve criteria zoals milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur. Ze houden rekening met inspanningen van bedrijven om de uitstoot van CO2 te verminderen, de kwaliteit van de arbeidsvoorwaarden en met de mate waarin ze transparant informatie delen met de buitenwereld. Elk bedrijf krijgt op basis van die analyse een ESG-score. Een lager dan gemiddelde score op het vlak van duurzaamheid is een 'no go'.

Behalve aandelen wordt er via de beleggingsfondsen ook in obligaties belegd. Dat zijn in hoofdzaak ‘green bonds’ die groene projecten van overheden of bedrijven financieren. Ze maken dus investeringen mogelijk in hernieuwbare energie, zuiver water, groener openbaar vervoer… Voor de duurzame bedrijfsobligaties gelden dezelfde strenge uitsluitingscriteria als voor de aandelen. De staatsobligaties houden rekening met de risicoscore per land.

Beloning voor ambitieDuurzaam MeGreen kiest er ook voor om bedrijven op te nemen die op dit moment nog middelmatig scoren op het vlak van duurzaamheid, maar volop bezig zijn met een inhaalbeweging. Dat levert een dubbel hefboomeffect op. Ambitieuze bedrijven krijgen een steuntje in de rug om hun duurzaamheidsstreven te realiseren. En ook de duurzame belegger vaart er wel bij. Een wetenschappelijke studie van NN Investment Partners en de universiteit van Maastricht toont aan dat middelmatige bedrijven die de inhaalbeweging naar duurzaamheid inzetten, op termijn beter presteren op de beurs dan bedrijven die vandaag al hoog scoren op duurzaamheid.

Duurzaam beleggingsplanEen ruime selectie duurzame beleggingsfondsen maakte al van bij de opstart van MeDirect deel uit van het aanbod van om en bij de 500 beleggingsfondsen van gerenommeerde fondsenhuizen. Wat is er dan nieuw? Duurzaam MeGreen biedt voor het eerst de mogelijkheid om via één product in een gespreide korf van duurzame fondsen te beleggen.

Duurzaam MeGreen is een mooi gespreide portefeuille die een antwoord biedt op brandend actuele maatschappelijke thema's. De fondsbeheerders van de fondsen in het beleggingsplan spelen op een dynamische manier in op de marktomstandigheden en sturen voortdurend bij op basis van financiële en duurzame criteria.

En hoe zit het met het rendement? Dat hoeft niet te lijden onder de keuze voor duurzaamheid. Bedrijven die respectvol omgaan met mens en milieu, zijn op lange termijn vaak winnaars. Ook door op deugdelijk bestuur te focussen, vermijdt Duurzaam MeGreen negatieve verrassingen in de portefeuille. Kortom: een duurzame aanpak kan juist een extra bron van rendement zijn.

Wilt u meer weten over het nieuwe beleggingsplan ‘Duurzaam MeGreen’ van MeDirect?Ontdek het op www.medirect.be. »