Bewoners van de Valaarstraat op het stuk groen waar de nieuwe Steinerschool zou komen. © Andreas Rotty

Stad contractueel verplicht door voorwaarden bij oude onteigening

Steinerschool Valaarpark mag nieuwbouw niet zetten

Steinerschool Lohrangrin in het Valaarpark mag haar nieuwe gebouw niet zetten op de door haar geplande plek. Schepen van Ruimtelijke Ordening Annick De Ridder (N-VA) bevestigt het argument van de omwonenden dat de stad door een eerder aankoopcontract verplicht is dat stuk grond als groenzone te houden.

Andreas Rotty


MEER OVER Onderwijs

DOEN!