Minister Somers start procedure voor intrekking erkenning Antwerpse moskee in de Seefhoek

Print

Video: ATV

Brussel / Antwerpen 2060 -

Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open Vld) start de procedure waarmee mogelijk de erkenning van de moskee Noor-Ul-Haram wordt ingetrokken. Dat laat hij dinsdagochtend weten. De oorzaak van de eventuele intrekking ligt niet bij extremisme, maar bij interne conflicten die al meer dan drie jaar aanslepen. Zo zou er een intern conflict zijn tussen het bestuur van de vzw en de erkende imam die werd aangeduid door de Belgische Moslimexecutieve.

De Antwerp Islamic Association, de vzw achter de moskee, is een Pakistaanse geloofsgemeenschap in de Seefhoek die in 2007 erkend werd. Provinciaal gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA) stuurde onlangs een brief naar Somers om de situatie binnen de geloofsgemeenschap aan te kaarten. In de brief schrijft Lemmens dat er sinds 2016 een crisissituatie bestaat.

De moskee-vzw zou de imam niet langer toelaten om de gebedsruimten te betreden en stelde een nieuwe imam aan die niet erkend is. Ook moest de politie al eens tussenbeide komen bij verhitte interne discussies, meldt Somers. Op basis van een onderzoek van de administratie adviseerde het Agentschap Binnenlands Bestuur om de opheffingsprocedure te starten.

“Naast de erkende imam predikt er ook een niet-erkende imam”, zegt Luk Lemmens. “Dat kan natuurlijk niet zijn. Het was onze plicht om dit te melden en het is nu aan de minister om hier verder mee om te gaan.”

Het conflict zou al enkele jaren aanslepen en de provincie zou eerder al om duidelijkheid hebben gevraagd aan het bestuur van de vzw. “Het gaat om een machtsstrijd tussen twee groepen binnen de islamitische Pakistaanse geloofsgemeenschap”, zegt Lemmens. “Onze ambtenaren hebben regelmatig contact met het bestuur en tijdens dat overleg is het conflict aan de oppervlakte gekomen. Op 9 december heb ik de minister ingelicht, ik ben tevreden dat hij er nu gevolg aan geeft.”

Bemiddelende rol

Ook Antwerps schepen voor Erediensten Tom Meeuws (sp.a) werd onlangs door het provinciebestuur aangeschreven over de problematiek van de vzw. “De interne bestuursproblemen binnen de moskee zijn ons al lang bekend”, zegt Meeuws in een reactie.

“In het recente verleden hebben we hierin altijd een bemiddelende rol gespeeld”, vervolgt Meeuws. “We begrijpen dat de moslimexecutieve en de betrokken instanties zich vragen stellen. We roepen de gemeenschap dan ook op om aan een eenheid van bestuur te werken.”

Maatschappelijke relevantie

“Maatschappelijke relevantie van de geloofsgemeenschap is een van de voorwaarden om de erkenning te behouden”, aldus Somers. “Er kan moeilijk sprake zijn van duurzame verankering binnen de gemeente als de conflicten jarenlang aanslepen. Bovendien is het voor ons niet aanvaardbaar dat essentiële administratieve en decretale bepalingen niet nagekomen worden en dat de erkende imam zomaar vervangen wordt door een nieuwe imam die niet erkend is.” Ook de politie zou al eens tussenbeide moeten komen zijn bij verhitte interne discussies.

Er wordt nu advies ingewonnen van alle betrokken actoren. Daarna volgt een beslissing over de eventuele intrekking.

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio