Het project Ringpark Groene Vesten.

Het project Ringpark Groene Vesten. © Team Intendant

Ontwerpteams Ringpark starten deze maand al

De ontwerpteams BUUR-Latz-Greisch-S333 en De Urbanisten-Omgeving-Cobe beginnen deze maand met het vormgeven van het Ringpark Groene Vesten en Ringpark West.

svw

Deze twee Ringparken zijn twee van de acht projectgebieden binnen ‘De Grote Verbinding’, de Oosterweelverbinding. Ringpark Groene Vesten wordt ontwikkeld op de huidige bermen langs de Ring tussen de Kolonel Silvertopstraat in het zuiden en de aansluiting met de E34 in het oosten. Het moet de leefbaarheid van de ernaast gelegen wijken verhogen. Er komen extra groene ruimte en een betere waterbuffering. Met de verhoogde bermen of schermen wordt de geluidsoverlast verminderd en de luchtkwaliteit verbeterd. Door de bermen komen er nieuwe en veilige fiets- en voetgangersverbindingen. Dit deel komt dus in handen van BUUR-Latz-Greisch-S333.

Ringpark West zorgt voor de uitbreiding van het fietsnetwerk op Linkeroever en voor geluidsbermen en -schermen aan Zwijndrecht en Linkeroever. Een fietsnetwerk door het Ringpark, van aan de toekomstige Scheldebrug tot aan de toekomstige Scheldetunnel, verbindt de linker- met de rechteroever en de haven. Het ontwerpteam De Urbanisten-Omgeving-Cobe zal dit verder uitwerken.

Beide ontwerpteams gaan nog in januari aan de slag om de concepten uit te werken tot uitvoerbare plannen.

MEER OVER Over de Ring

werfwijzer

Leer alles over de werken aan
Over de ring

Verkeer Antwerpen: actuele verkeersinformatie

Aangeboden door onze partners