Bewoners Max Temmermanlaan ijveren voor trager verkeer: “Een slimme camera moet hier orde op zaken stellen”

Buurtbewoners Bob Autrique en Marinus Molier overleggen met schepen Jan Oerlemans. Foto: Erik Vandewalle

Bewoners Max Temmermanlaan ijveren voor trager verkeer: “Een slimme camera moet hier orde op zaken stellen”

Kalmthout -

De Max Temmermanlaan is één langgerekte straat, die begint aan de Putsesteenweg en eindigt aan het station van Heide. Ondanks de borden van maximaal 50 kilometer per uur rijden veel automobilisten te snel. Gevolg: onveilige situaties. De buurtbewoners kaarten het probleem opnieuw aan.

Bob Autrique brengt namens de buurtbewoners het probleem opnieuw onder de aandacht. “We zijn blij dat de gemeente opnieuw een digitale snelheidsmeter heeft geplaatst. Dat toestel meet nog altijd ...

DE TEST