© BELGA

Aartsbisschop De Kesel tijdens kersthomilie: “We moeten ons verzetten tegen globalisering van onverschilligheid”

“We moeten ons verzetten tegen wat paus Franciscus de globalisering van de onverschilligheid noemt. Niet wat een mens voor zichzelf kan verwerven, maar wat hij voor een ander kan betekenen, dat maakt het leven de moeite waard geleefd te worden.”

gjs

Dat heeft aartsbisschop Jozef De Kesel in de nacht van dinsdag op woensdag gezegd tijdens zijn kersthomilie in de Sint-Michiels- en Sint-Goedelekathedraal van Brussel. Hij wijst op de grote hoeveelheid onzekerheid die heerst en de solidariteit die kan helpen om die onzekerheid het hoofd te bieden.

De kerstperiode herinnert ons aan wat echt belangrijk is in het leven, omdat het een tijd is waarin we geborgenheid zoeken en de banden aanscherpen met de familie, zegt De Kesel. Maar de aartsbisschop herinnert er ook aan dat veel mensen die verbondenheid en geborgenheid niet kennen.

“Omdat ze arm zijn, ziek of oud, op de vlucht of vreemdeling. Velen hebben het gevoel er uiteindelijk niet bij te horen of geleidelijk uit de boot te vallen. De kersttijd is daarom ook altijd een tijd van solidariteit.” Volgens De Kesel is het dan ook “geen toeval dat in deze donkere en koude dagen, zo vlak voor Kerstmis, de Warmste Week wordt gehouden”.

Solidair zijn

Die solidariteit is bovendien nodig omdat er vandaag veel onzekerheid heerst en soms ook angst, zowel in ons land als in de rest van de wereld. De Kesel verwijst ook naar de klimaatcrisis, die onzekerheid creëert over de toekomst van onze planeet, “het gemeenschappelijke huis van alle mensen”.

“Angst is een slechte raadgever”, waarschuwt hij. “De verleiding wordt dan groot zich op zichzelf terug te trekken in de veiligheid van de eigen vertrouwde kring. Dan wordt het al vlug elk voor zich. Een mentaliteit die stilaan de tijdsgeest bepaalt en weinig belooft, noch voor onszelf noch voor de samenleving. Dan wordt men zelfgenoegzaam en voelt men zich niet meer verantwoordelijk voor wie niet tot de eigen kring behoren.”

Als dat gebeurt, worden we volgens De Kesel “een maatschappij die de vrijheid dan wel hoog in het vaandel draagt, maar vergeet dat alleen solidariteit aan de vrijheid haar zin kan geven”.

Paus houdt pleidooi voor liefdadigheid

Paus Franciscus heeft dinsdag, tijdens de kerstnachtmis in de Sint-Pietersbasiliek in Rome, een pleidooi gehouden voor onbaatzuchtige christelijke liefdadigheid. “Laten we niet wachten tot onze buren goed doen alvorens wij zelf goed zouden zijn voor hen, tot de Kerk perfect is alvorens we haar zelf liefhebben, tot anderen ons respecteren alvorens wij hen zelf dienen”, sprak Franciscus in de homilie.

Ons leven leiden als een geschenk aan anderen “is de beste manier om de wereld te veranderen” en God te danken voor de manier waarop hij iedereen liefheeft, zelfs “de slechtsten onder ons”, zei de kerkleider. “Hoe vaak denken we niet dat God goed is wanneer wij goed zijn en dat hij ons straft wanneer we slecht zijn. Toch is dat niet hoe hij is. Ondanks al onze zonden blijft hij van ons houden”, klonk het tot slot.

Het is een boodschap die perfect aansluit bij een van de belangrijkste principes in het pontificaat van paus Franciscus, namelijk dat de Katholieke Kerk minder moet focussen op het afdwingen van haar regels en meer op het reiken van de hand aan degenen die zijn afgedwaald. Een van de manieren waarop de paus dit principe zelf in de praktijk bracht, is door het verzachten van het verbod voor gescheiden en hertrouwde kerkgangers om ter communie te gaan, een beslissing die hem tot de gezworen vijand maakte van de traditionalisten binnen de kerk.

De dienst van de paus op kerstavond, wanneer de geboorte van Jezus Christus wordt gevierd, is een van de belangrijkste uit de katholieke liturgie. Duizenden mensen waren voor de basiliek en op het Sint-Pietersplein samengestroomd om de mis te volgen. Voor paus Franciscus, die in 2013 aantrad, is het al zijn zevende kerstnachtmis als paus.

Franciscus kwam de volle basiliek binnen kort voor 21.30 uur. Hij werd voorafgegaan door een processie van kardinalen in gouden gewaden. In de Sint-Pietersbasiliek haalde de paus voor de mis een doek weg dat over een beeldje van het kindje Jezus lag. Twaalf kinderen uit Italië, Japan, Venezuela, Kenia, Oeganda, de Filipijnen en Irak legden bloemen neer voor het schrijn.

Op kerstdag volgt ‘s middags nog het traditionele urbi et orbi vanop het balkon van de Sint-Pietersbasiliek in Rome.

Nu in het nieuws