Magnetisch noorden schuift met hoge snelheid naar het oosten op

Wat gebeurt er als polen van plek wisselen?

De magnetische noordpool zet zijn gestage koers richting Siberië verder. Stevenen we af op een omkering van de noord- en zuidpool? Dat zou in ieder geval verregaande gevolgen kunnen hebben.

Hans Otten
DOEN!