Een simulatie van de toekomstige situatie op Rechteroever ter hoogte van wijk Den Dam, wanneer de Oosterweelverbinding gerealiseerd zal zijn. Het viaduct aan het Sportpaleis verdwijnt en de Ring worden ‘onder het maaiveld’ gestoken. Ter hoogte van de nieuwe fietsbrug richting Merksem wordt de Ring overkapt. © rr

Oosterweel stap dichter bij realisatie, werken aan rechteroever eind 2020 van start

Het Oosterweelproject is weer een stap dichter bij realisatie. De onafhankelijke dienst MER (milieueffectrapportage) van het Vlaamse departement Omgeving heeft de project-MER voor de Oosterweelverbinding goedgekeurd. De omgevingsvergunning kan nu worden aangevraagd en dat zal in het voorjaar van 2020 gebeuren, klinkt het bij het kabinet van Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA). Als alles volgens plan verloopt kunnen de werken in het najaar van 2020 effectief van start gaan.

Grote, ingrijpende infrastructuurprojecten zoals de Oosterweelverbinding zijn MER-plichtig omdat moet worden nagegaan wat de impact ervan zou zijn op het milieu. Pas nadat de project-MER is goedgekeurd, kan er een omgevingsvergunningsaanvraag volgen. Dat is nu dus gebeurd voor de derde Scheldeoeververbinding. “Daarmee is alweer een belangrijke horde genomen voor het project en kan de omgevingsvergunning in het voorjaar worden aangevraagd”, klinkt het bij het kabinet van minister Demir.

De project-MER waarvan sprake, gaat over de Oosterweelwerken op de Antwerpse rechteroever. Op Linkeroever zijn de - minder ingrijpende - werken al aan de gang.

Maatschappelijke baten

Volgens de maatschappelijke kosten-batenanalyse (MKBA) zou het project ongeveer 10 miljard euro aan maatschappelijke baten opleveren. De Oosterweelverbinding zou volgens de project-MER niet alleen een oplossing bieden voor de Antwerpse mobiliteit, maar ook een grote bijdrage leveren voor een betere luchtkwaliteit en minder geluidshinder.

“Dit project staat hoog op de agenda van de Vlaamse regering en ik kijk er als minister naar uit om volgend najaar de graafmachines aan het werk te zetten op rechteroever”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld).

Bekijk hieronder hoe de toekomstige overkapping en Oosterweel de situatie op rechteroever ingrijpend zullen veranderen, door de balk naar links en rechts te bewegen:

© rr

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen

werfnieuws

factcheck mobiliteit

DE TEST

ERGENS ANDERS, BETER?