© Geert D'Hulster

BOEK. Dick Harrison - De Dertigjarige Oorlog

De Zweedse geschiedkundige Dick Harrison, professor aan de universiteit van Lund, heeft een interessant naslagwerk geschreven over de Dertigjarige Oorlog (1648-1648), die nog te vaak wordt afgedaan als een bloedige afrekening tussen de katholieke en protestantse krachten in Europa, maar die met zijn twaalf miljoen slachtoffers eigenlijk even goed als een voorafschaduwing van de twee wereldoorlogen uit de twintigste eeuw mag worden beschouwd.

gdhulster

Wat begon met een lokaal incident in Praag mondde uit in een allesvernietigende storm die over grote delen van Europa, maar ook ver daarbuiten, raasde en bijvoorbeeld mee tot het einde van Vlaanderens economische welvaart zou leiden. Harrison gebruikt voor zijn relaas verslagen van ooggetuigen van bijzonder divers pluimage: edellieden, huurlingen, priesters, nonnen en talloze gewone burgers. Het is Harrisons grote verdienste dat hij, naast deze persoonlijke verslagen, voor de grote lijnen van zijn verhaal een vogelperspectief hanteert, waardoor hij de doorgaans eng-nationalistische ingesteldheid van zijn voorgangers-chroniqueurs weet te overstijgen.

Omniboek, 668p

MEER OVER Boekrecensies

Nu in het nieuws