Het Turnhouts Vennengebied, met hier de uitkijktoren aan fietspad ’t Bels Lijntje, wordt ook toeristisch steeds populairder. © Wouter Adriaensen

7,6 miljoen euro Europees geld voor natuurherstel Vennengebied, Turnhout investeert in waterbuffering

Natuurpunt gaat met een Europese subsidie aan de slag om het Turnhoutse Vennengebied weer weidevogelvriendelijker te maken. De stad haakt haar wagonnetje aan en wil water bufferen in het Vennengebied om zo de kans op overstromingen te verminderen.

Wouter Adriaensen


MEER OVER Blikvangers Kempen

DOEN!