Stad wijst (elektrische) fietsers op maximumsnelheid

De stad Antwerpen heeft waarschuwingsborden geplaatst aan de fietsostrade tussen Antwerpen-Centraal en het station van Berchem om fietsers er op te wijzen dat de maximumsnelheid ook voor hen geldt. “Een snelle interventie tijdens de werken daar om fietsers te vragen hun fietsgedrag aan te passen aan de situatie”, zegt mobiliteitsschepen Koen Kennis (N-VA).

Jan Stassijns

Er wordt gewerkt in de omgeving van de Belgiëlei, Stanleystraat en Mercatorstraat. Omdat de stad heel wat reacties krijgt op het fietsgedrag van (vooral elektrische) fietsers, heeft de stad waarschuwingsborden geplaatst. Blauwe borden waar in het groot ‘30 km’ op staat.

“Het is de bedoeling om fietsers er op te wijzen hun fietsgedrag aan te passen aan de omgeving”, zegt Koen Kennis (N-VA), schepen van Mobiliteit. “Fietsers mogen ook maar zo snel rijden als de auto’s op de weg. De combinatie van de werken en de drukke fietsostrade, maakt dat we iedereen er toch nog extra op wilden wijzen. Het is een tijdelijke maatregel, een snelle interventie, zeg maar. We bekijken wel volop hoe we onze adviserende rol in deze verder kunnen uitbouwen. De plaatsing van deze borden betekent evenwel niet dat we ze nu overal in de stad gaan uitrollen.”

© Victoriano Moreno

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen