Oplossing voor ‘moordstrookje’ laat op zich wachten: “Is jullie voortuintje belangrijker dan de veiligheid van kinderen?”

Shana Stoops durft haar twee kinderen niet tegelijk met de fiets naar school te laten rijden over het smalle strookje voor haar deur. Foto: EMA

Oplossing voor ‘moordstrookje’ laat op zich wachten: “Is jullie voortuintje belangrijker dan de veiligheid van kinderen?”

Oud-Turnhout / Arendonk -

Het ‘moordstrookje’ van Arendonk naar Oud-Turnhout wordt ten vroegste in 2025 begraven. De aanleg van een nieuw en veilig fietspad op de N139 dreigt het slachtoffer te worden van diverse vertragingsmanoeuvres, van administratieve rompslomp tot protest van buurtbewoners die menen dat ze te veel grond moeten afstaan.

In de meerjarenplanning die de gemeenteraad van Arendonk deze week goedkeurde, staat de aanleg van een vrijliggend fietspad op de gewestweg N139 naar Oud-Turnhout pas helemaal op het einde van de legislatuur ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!