Voortaan kan je in Berchem historisch grafmonument reserveren voor de hele familie

Voortaan kan u ook in Berchem een historisch grafmonument reserveren voor uzelf of voor heel uw familie. De stad en het district stellen de graven in het kerkhof ter beschikking. U betaalt er wel, afhankelijk van de breedte van het graf, tussen de 1.000 en 3.000 euro voor. De concessie begint wel pas te lopen als het graf effectief wordt gebruikt. Voor de stad is het niet gemakkelijk om al dat erfgoed te onderhouden. Wie geen graf in bruikleen wil nemen kan ook peter of meter worden van een graf en zich engageren om het te onderhouden. Zo’n peterschap is wel gratis.

ATV

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio