© ID/ Lieven Van Assche

Antwerpen legt voorwaarden op aan cannabiswinkels

Cannabis- of CBD-winkels krijgen strenge voorwaarden opgelegd. De politie stelt vast dat deze winkels het niet altijd zo nauw nemen met de regelgeving.

svw

Uitbaters van cannabiswinkels zijn vanaf 1 januari 2020 vergunningsplichtig. Daarbij moeten ze onder meer aan dezelfde reglementen voldoen als bel- en telecomwinkels, shishabars, nachtwinkels en club-vzw’s. Cannabiswinkels zullen zich alleen kunnen vestigen op minimaal 250 meter afstand van een andere CBD-winkel en op minimaal dezelfde afstand van bepaalde inrichtingen zoals scholen, jeugdhuizen of lokalen van jeugdverenigingen. Ze zijn verplicht correcte informatie te geven en er mag niet verkocht worden aan minderjarigen. Dit reglement moet nog door de gemeenteraad worden goedgekeurd.

De verkoop van wettelijk toegelaten cannabisproducten in apothekers of in inrichtingen waar producten op basis van cannabis worden verkocht zoals kleding, papier, luiers en touw vallen niet onder deze vergunningsplicht.

De verstrenging komt er na vaststellingen door de politie dat deze cannabiswinkels zich niet altijd houden aan de voorschriften. Zo werd een CBD-winkel op de Belgiëlei op bevel van de burgemeester zes weken gesloten. Uit testen van de aangetroffen producten bleek dat ze te hoge THC-waarden hadden. Bovendien bleven klanten hangen rond de winkel en verstoorden ze de openbare orde.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio