© google street view

Procedureslag rond fietsostrade gaat voort: provincie krijgt nieuwe vergunning, maar buurtbewoner gaat opnieuw in beroep

De procedureslag rond de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen gaat onverminderd voort. Na een eerdere vernietiging voor de aanleg van de ontbrekende schakel tussen Ekeren en Kapellen, kreeg de provincie een nieuwe vergunning. Dezelfde buurtbewoner vroeg echter opnieuw een schorsing en vernietiging aan.

joro

Sinds 2017 volgt de ene procedure na de andere zich op en kan de provincie Antwerpen nog steeds niet beginnen met de aanleg van de fietsostrade tussen Ekeren en Kapellen. Voor de fietsende pendelaars betekent dit dat zij nog steeds de bestaande omweg via Schriek, Puihoek en Klein Heiken moeten volgen van en naar stad Antwerpen.

Begin juni 2019 vernietigde de Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen de vergunning voor de aanleg van de fietsweg in Kapellen. De provincie Antwerpen kreeg een nieuwe vergunning van de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar. Dezelfde buurtbewoner gaat tegen deze beslissing opnieuw in beroep en vraagt de schorsing en vernietiging van de nieuw afgeleverde vergunning aan.

In 2011 startte de aanleg van de fietsostrade F14 Antwerpen-Essen. “Tijdens het onteigeningsproces doorliep de provincie Antwerpen al tal van procedures”, zegt Luk Lemmens (N-VA), gedeputeerde voor Mobiliteit. “Hierop volgde een beroep tegen de aangevraagde omgevingsvergunning waarbij de Raad van Vergunningsbetwistingen pas na zestien maanden tot de vernietiging overging. We weten dus niet hoeveel tijd er zal verstrijken voor er ditmaal een nieuwe uitspraak volgt.”

“Het is zeer betreurenswaardig dat het algemeen belang, dat wil zeggen de veiligheid van duizenden fietsers, overschaduwd wordt door de juridische uitoefening van het individueel belang”, aldus gedeputeerde Lemmens.

De Raad voor Vergunningsbetwistingen zal zich buigen over deze vraag. Voorlopig kan de provincie Antwerpen enkel wachten tot het dossier door deze Raad behandeld is.

MEER OVER Mobiliteit stad & rand