© BELGAPLUS

Politierechtbank: “Treinbestuurder Buizingen reed door rood signaal, maar zwaarste fouten liggen bij NMBS en Infrabel”

Volgens de politierechtbank reed de treinbestuurder bij de treinramp van Buizingen door een rood signaal, maar liggen de zwaarste fouten bij NMBS en Infrabel. De treinbestuurder krijgt geen straf, de NMBS krijgt een effectieve boete van 550.000 euro, Infrabel een boete van 550.000 euro waarvan de helft met uitstel.

De treinramp vond plaats op maandag 15 februari 2010 vlakbij het station van Buizingen. De P-trein CR E3678 van Leuven naar ’s Gravenbrakel botste om 8.28 uur bijna frontaal tegen de IC-trein E1707 van Quiévrain naar Luik-Guillemins. Het ongeval kostte het leven aan negentien mensen, onder wie de treinbestuurder van de IC-trein, terwijl minstens 310 personen gewond raakten. Bij hen bevonden zich de treinbestuurder van de P-trein, en de 2 treinbegeleiders van beide treinen.

Het Brusselse parket vorderde meteen een onderzoeksrechter, die het onderzoek in handen gaf van de federale spoorwegpolitie en een college van vijf experts aanduidde. Op 14 februari 2012 legden de deskundigen een eerste verslag neer na een zeer uitgebreide en grondige expertise, waarna de onderzoeksrechter een aanvullend verslag vroeg, dat werd neergelegd op 14 februari 2014.

Het onderzoek naar de treinramp werd vanaf 1 april 2014 overgenomen door het pas opgerichte parket Halle-Vilvoorde, en in september 2014 besloot de onderzoeksrechter de treinbestuurder van de P-trein, de NMBS en Infrabel in verdenking te stellen. Die onderzoeksrechter ging begin 2015 echter met pensioen, zodat het onderzoek overgenomen moest worden door een collega. Intussen konden de vertegenwoordigers van Infrabel en de NMBS wel worden verhoord, maar vroeg de treinbestuurder de vertaling van een aantal stukken, liet hij zijn verhoor herhaaldelijk uitstellen en vroeg hij om het hele verdere onderzoek door een Franstalige onderzoeksrechter te laten voortzetten. Dat verzoek werd door de raadkamer en de kamer van inbeschuldigingstelling verworpen, waarna de man in juli 2016 uiteindelijk toch verhoord kon worden.

Eind september 2016 kon de onderzoeksrechter zijn onderzoek afsluiten, waarna het parket zijn eindvordering kon opstellen. In maart 2018 verwees de Brusselse raadkamer uiteindelijk de treinbestuurder, de NMBS en Infrabel door naar de politierechtbank in Halle. Daar diende de verdediging van de treinbestuurder meteen een verzoek tot taalwijziging in. Dat verzoek werd door de politierechtbank afgewezen, maar in beroep door de arrondissementsrechtbank wel ingewilligd.

“Bestuurder mag nooit enige garantie zijn op veiligheid”

Volgens de politierechtbank zijn zowel de bestuurder van de P-trein die betrokken was bij de treinramp in Buizingen, als de NMBS en Infrabel verantwoordelijk voor de treinramp . De politierechtbank is van oordeel dat de treinbestuurder door een rood signaal reed door een onoplettendheid, maar het kwam aan de NMBS en Infrabel toe om de nodige veiligheidsmaatregelen te nemen om in een dergelijk scenario een ongeval te vermijden en dat hebben ze niet of onvoldoende gedaan. “De treinbestuurder is de laatste schakel in de veiligheidsketen, hij mag nooit de enige garantie op veiligheid zijn”, klonk het in het vonnis.

Nu de politierechter geoordeeld heeft dat de zwaarste fout bij die laatsten ligt, kan de rechtbank de bestuurder wel nog schuldig verklaren maar de bestuurder geen straf meer opleggen. Voor de NMBS, die enkele jaren voordien al veroordeeld was voor de treinramp in Pécrot, eiste het openbaar ministerie een effectieve boete van 700.000 euro, en voor Infrabel een boete van 650.000 euro.

Nu in het nieuws