Door nieuwe regeling verkeerslichten in Arbeidersstraat-Roderveldlaan, wachten fietsers “nog maar” 51 seconden

Foto: RR

Door nieuwe regeling verkeerslichten in Arbeidersstraat-Roderveldlaan, wachten fietsers “nog maar” 51 seconden

Print
Berchem -

Om de wachttijd op de fietsostrade te verminderen, is de lichtenregeling op het kruispunt Arbeidersstraat-Roderveldlaan aangepast. De wachttijd voor fietsers werd teruggebracht naar maximum 51 seconden.

De lichtenregeling werd er in 2018 al eens aangepast zodat afslaand gemotoriseerd verkeer niet meer in conflict kwam met fietsers en voetgangers. Een nadeel van deze regeling was de lange wachttijd voor fietsers op de fietsostrade.

Om dat probleem aan te pakken, werd een alternatieve lichtenregeling uitgewerkt in combinatie met een infrastructurele aanpassing.

Door een extra rijstrook voor auto’s op de Roderveldlaan is het nu mogelijk om zowel links afslaand, rechtdoorgaand als rechts afslaand verkeer apart groen te geven. Fietsers die parallel rijden met de laan krijgen hierdoor samen groen met de hoofdfase van het autoverkeer. Om hun wachttijd nog verder te doen dalen, krijgen de fietsers daar tweemaal groen binnen één cyclus. Daardoor wordt hun maximale wachttijd beperkt tot 51 seconden.

Met behulp van detectielussen in het wegdek en drukknoppen voor voetgangers en fietsers, wordt er bovendien rekening gehouden met de effectieve verkeersvraag.

Wel wordt door deze nieuwe regeling het conflict tussen rechts afslaand gemotoriseerd verkeer dat van de Posthofbrug komt naar de Karel Coggestraat met fietsers en voetgangers die die straat oversteken, opnieuw toegelaten. Knipperlichten moeten automobilisten wijzen op dat potentiële conflict.

DE TEST