© AFP

Het nieuwe leven van Charles Michel: een loon van 300.000 euro en zichzelf wegcijferen als hoofdopdracht

Als Charles Michel (MR) grote principes en politieke doelstellingen in zijn aktetas heeft zitten, dan kan hij die voortaan maar beter thuis in Waver laten. Sinds hem vrijdagochtend de sleutels van de elfde verdieping van Het Ei werden overhandigd, bestaat zijn dagtaak uit het zoeken naar een consensus tussen alle EU-lidstaten. Michel wil het contact met de burger aanhalen, maar zal zich toch vooral met de premiers en staatshoofden moeten bezig­houden.

Hannes Cattebeke en Matthias Vanderaspoilden
DOEN!