Drukte aan Carrefour zorgt voor gevaarlijk kruispunt

Foto: Jean Eykmans

Drukte aan Carrefour zorgt voor gevaarlijk kruispunt

Laakdal -

De Stem&Open VLD-fractie agendeert tijdens de gemeenteraad van dinsdag de verkeersonveiligheid op het kruispunt Geelsebaan-Dikstraat in Klein-Vorst. De Carrefour-vestiging zorgt er sinds de opening twee jaar geleden voor meer verkeer. Het gemeentebestuur is zich van het probleem bewust en maant het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) aan tot maatregelen. Zelf wil de gemeente ook actie ondernemen om de zwakke weggebruiker te beschermen.

“Dit probleem is gekend, als weggebruiker en zeker per fiets of bromfiets moet men heel goed uitkijken op het kruispunt Geelsebaan-Dikstraat. Dat de Geelsebaan een gewestweg is betekent ook dat ...

DE TEST