© rr

“Pestkop laten nablijven maakt pestgedrag erger”: onderzoek in Antwerpse scholen

Een pester laten nablijven of zonder meer zeggen dat die “moet stoppen”, zal pestgedrag eerder erger maken. Dat is een van de conclusies van een onderzoek dat binnen de eerste graad van zeven secundaire scholen in de stad Antwerpen gevoerd is. Daar vloeiden tips uit voort die zowel volwassenen, gepeste leerlingen en medeleerlingen kunnen helpen om pestgedrag tegen te gaan.

Andreas Rotty


MEER OVER Vroege plusDOEN!