Personeel FoMu, MoMu en DIVA betoogt tegen overname-voorwaarden van stad Antwerpen

In Antwerpen hebben enkele tientallen medewerkers van het Fotomuseum (FoMu), het Modemuseum (MoMu) en diamantmuseum en -belevingscentrum DIVA donderdag betoogd tegen de plannen van het stadsbestuur om de voormalige provinciale musea onder te brengen in een nieuwe entiteit voor alle stedelijke musea.

Die integratie brengt een gelijkschakeling van arbeidsvoorwaarden met het huidige stedelijk museumpersoneel met zich mee en voor sommigen betekent dat fors inleveren, stellen de medewerkers en christelijke vakbond ACV.

Het FoMu, MoMu en DIVA werden eind 2017 net voor de overheveling van het provinciale naar het stedelijke niveau ondergebracht in De Museumstichting, een entiteit die precies was opgericht om het personeel zoveel mogelijk aan dezelfde voorwaarden aan boord te houden. De honderd contractuele medewerkers behielden hun maandloon en voordelen uit de socioculturele sector. Het nieuwe Antwerpse stadsbestuur van N-VA, sp.a en Open Vld wil de musea nu echter toch volledig in een stedelijke entiteit integreren, met alle gevolgen van dien.

Ait Daoud

Op vraag van het personeel organiseerde ACV donderdag een betoging tegen de plannen van het stadsbestuur en het gebrek aan onderhandelingen daarover. Medewerkers van het FoMu trokken te voet door de stad richting het kabinet van schepen voor Cultuur en Personeel Nabilla Ait Daoud (N-VA) en pikten onderweg collega’s van het MoMu en DIVA op. Ze werden uiteindelijk ook ontvangen op het kabinet, al vertoeft de schepen momenteel in het buitenland.

De manifestanten eisen dat de stad een Europese overnamerichtlijn ter zake toepast, onderhandelingen over de overgangsmaatregelen opstart en daar voldoende tijd voor voorziet, transparantie biedt over de gevolgen voor elke individuele werknemer en garandeert dat niemand erop achteruitgaat. De raad van bestuur van De Museumstichting mag niets beslissen over een overdracht van het personeel tot er een onderhandeld akkoord is, klinkt het nog.

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio