© RR

Voorstelling doet toeschouwer nadenken over hoe hun stad er zou kunnen uitzien

In de Kuub vragen de Gentse Elly Van Eeghem en architectuurcentrum AR-TUR zich donderdagavond met een performance en een gesprek af wat dorpen en steden zijn en wie die maken.

Wouter Adriaensen

De voorbije jaren zette Elly Van Eeghem stadsprojecten op poten in onder meer Parijs, Berlijn en Montreal. De indrukken en resultaten daarvan verwerkte ze in (Dis)placed Interventions. “Het is een podiumvoorstelling waarin ik me als kunstenaar afvraag welke rol de verbeelding kan spelen in stadsontwikkeling en de creatie van publieke ruimte. Ik gebruik beeld en geluid om mijn verhaal te vertellen, zo wordt er livemuziek gemaakt met de geluidsopnames die ik in verschillende steden maakte.” Elly beschrijft een fictieve stadsontwikkeling, een nieuwe wijk waar zowel de planners als de bewoners op reageren.

AR-TUR, het centrum voor architectuur in de Kempen, knoopt aan de voorstelling een gesprek vast. Daarin worden de thematieken die Elly aanraakt op onze streek toegepast. Het publiek wordt uitgenodigd om deel te nemen aan de babbel met onder meer architectuurstudente Aurélie Van Calenbergh en stedenbouwkundig ambtenaar Inne Pijpers.

“Voor het eerst breng ik (Dis)placed Interventions in een stad die ik totaal niet ken”, zegt Elly. “Ik ben zelf benieuwd welke linken er gelegd zullen worden. Dorpen zijn even interessant als steden. Bovendien is ook deze landelijke omgeving aan het verstedelijken met problemen zoals betaalbaar wonen en het verdwijnen van publieke ruimte als gevolg. Met mijn voorstelling bied ik geen oplossingen, het is eerder een ode aan de verbeelding waarmee we kijken naar de stad zoals ze zou kunnen zijn.”

Tickets voor de voorstelling kosten 10 of 16 euro.

www.warande.be

MEER OVER DOEN!-tips Kempen

Meer nieuws uit de Kempen

DOEN! in de Kempen

Mobiliteit in de Kempen

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio