Gemeentebestuur bereikt met De Ideale Woning akkoord over sociale woningen, open ruimte blijft behouden

Een zicht op het binnengebied vanaf de Lintsesteenweg. Foto: Marc De Swert

Gemeentebestuur bereikt met De Ideale Woning akkoord over sociale woningen, open ruimte blijft behouden

Hove -

In opdracht van de gemeente Hove werkte het studiebureau BUUR het voorbije jaar een visieplan uit over ruimtelijke ordening in de gemeente. Dat ‘vlekkenplan’ is de basis voor het verdere ruimtelijke beleid, kortom: waar en wat mag er nog gebouwd worden, en waar behouden of maken we plaats voor openbaar groen en publieke ruimte.

De visie over ruimtelijke ordening kwam er het voorbije jaar door een samenwerking van studiebureau BUUR, de Gecoro (Gemeentelijke Commissie Ruimtelijke Ordening) en de inbreng van de inwoners tijdens ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!