Joachim Coens en Sammy Mahdi door naar tweede ronde voorzittersverkiezingen CD&V

Print

Video: Belga

Bij de voorzittersverkiezingen van CD&V blijven na de eerste ronde nog twee kandidaten over: Sammy Mahdi en Joachim Coens. Coens won de eerste ronde, maar kreeg geen meerderheid achter zich. De overige vijf kandidaten kregen te weinig stemmen, en vallen af.

Dat blijkt na de telling van de stemmen. Sammy Mahdi haalde 19%, Joachim Coens 26%. In totaal brachten 22.523 leden hun stem uit, de grootste opkomst ooit.

Aangezien geen enkele kandidaat de vereiste 50% van de stemmen haalt, moeten de leden nu kiezen tussen de twee best scorende kandidaten. De leden hebben tussen 20 november en 5 december de tijd om hun stem uit te brengen. Op vrijdag 6 december wordt bekend wie de meeste stemmen heeft binnengehaald.

Katrien Partyka, Vincent Van Peteghem, Christophe Vermeulen, Raf Terwingen, Sammy Mahdi, Walter De Donder en Joachim Coens stelden zich vorige maand kandidaat om Wouter Beke op te volgen als partijleider. De voorbije weken voerden ze onderlinge debatten en interne campagnes om hun standpunten aan de leden kenbaar te maken. Bij geen enkele partij waren zoveel kandidaat-voorzitters in de running.

Geen breuk

Tijdens de campagne bleven de kandidaten het opvallend eensgezind, al zorgde De Donder even voor opschudding met zijn uitspraak over de ‘ontvolking’ van Antwerpen. Maar geen van de kandidaten toonde zich bereid om een echte breuk te maken met het verleden van de partij. Zo bleef iedereen vasthouden aan het bekende rechten- en plichtenverhaal en het belang van het middenveld.

Iedereen wil ook af van het ‘enerzijds­-anderzijds’ en de wollige stijl, maar veel was daar tijdens de eerste ronde nog niet echt van te merken. Als de eerste ronde al één zaak aantoonde, dan is het dat de C in CD&V is helemaal terug is, prominenter dan ooit.

Overige verkiezingen

Naast de partijvoorzittersverkiezing moesten de CD&V-leden de voorbije weken ook stemmen voor samenstelling van de provinciale afdelingen. Ook CD&V senioren kreeg een nieuwe voorzitters. Eric Van Rompuy haalde als enige kandidaat iets meer dan 90% van de stemmen.

.

Nu in het nieuws