© rr

Stad legt grasdallen aan op parkeerplaatsen rond Stadspark voor betere waterinfiltratie

Komende maandag 18 november starten werken aan de Quinten Matsijslei. Daar krijgen de parkeerplaatsen aan de zijde van het Stadspark grasdallen in plaats van het ondoorlatend asfalt dat er nu ligt. Het gaat om een proefproject om meer water te laten doorsijpelen naar de ondergrond.

joro

Afgelopen zomer is nogmaals gebleken hoe belangrijk water is in steden om voor voldoende afkoeling te zorgen. Ook ontharding speelt een rol, zodat het grondwaterpeil beter aangevuld wordt en bij hevige regenval minder straten overstromen. Bijna 70 procent van de Antwerpse binnenstad is momenteel echter verhard.

Daarom ontvouwde het stadsbestuur recent een waterplan. Daarin worden verschillende maatregelen geopperd om water te laten infiltreren in de ondergrond en zo het grondwaterpeil te herstellen en het rioolstelsel te ontlasten. Een van de proefprojecten is de aanleg van grasdallen, holle tegels van beton waarin nadien teelaarde en graszaad komt. Via de voegen en openingen kan het regenwater terug naar de bodem vloeien.

De eerste fase van de onthardingswerken loopt van 18 tot 29 november op de Quinten Matsijslei richting Van Eycklei. Er zal in die periode een parkeerverbod gelden in de zone.

© rr

Dat het onthardingsproject start langs het Stadspark is een bewuste keuze. “Het is geweten dat het grondwaterpeil rond en in het Stadspark laag staat”, zegt Antwerps districtsschepen voor parken en groenvoorziening Tom Van den Borne (Groen). “We volgen de resultaten van deze actie mee op om ook elders te bekijken waar we de waterinfiltratie kunnen verbeteren.”

Na deze eerste fase zullen in de loop van 2020 ook nog parkeerstroken aangelegd worden in waterdoorlatende betonstraatstenen en in kasseien met waterdoorlatende voegen.

LEES OOK. (+) Stad wapent zich tegen overstromingen: voortaan waterplan op maat voor elke heraanleg

DOEN! in Antwerpen

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio