Vlaamse regering wil sneller onteigenen: één dwarsligger mag niet langer fietspad tegenhouden

Voor een nieuw en breder fietspad moeten vaak voortuintjes onteigend worden. Foto: JAA

Vlaamse regering wil sneller onteigenen: één dwarsligger mag niet langer fietspad tegenhouden

De Vlaamse regering wil sneller huizen en voortuinen kunnen onteigenen om wegen en fietspaden aan te leggen. Om de druk te verhogen, komt er een einddatum voor de onderhandelingen. “Iemand die omkomt op een fietspad dat nog niet heraangelegd werd omdat één iemand dwarsligt, dat kunnen we niet aanvaarden”, is de redenering. “Maar dan moet de vergoeding wel billijk zijn”, reageert een advocaat.

Een fietspad is pas echt veilig wanneer het goed afgescheiden is van de weg. Het neemt dan wel meer plaats in dan een ‘moordstrookje’ en dus moeten er vaak stukken van voortuinen en velden sneuvelen. ...

DE TEST