© Photo News

Provincie kent vergunning toe aan Ineos: 48 hectare aan bomen verdwijnt voor komst nieuwe site in Antwerpse haven

Na de stad Antwerpen heeft nu ook het provinciebestuur haar goedkeuring gegeven aan petrochemiereus Ineos voor de start van de voorbereidende werken voor de bouw en exploitatie van een ethaankraker en PDH Unit in de Antwerpse haven. De provincie ging overstag om de vergunning af te leveren nu uit nader onderzoek moet blijken dat er minder oppervlakte bosgebied dat gekapt dient te worden, compensatieplichtig is.

joro

Met Project One wil petrochemiereus Ineos in de Antwerpse haven uitbreiden, dit met een PDH-fabriek en een ethaankraker. Milieuorganisaties en actiegroepen verzetten zich al maanden tegen het project. De focus ligt momenteel op voorbereidende werken. Op een aanliggend terrein zou voor ruim 50 hectare aan bomen worden gekapt, om zo een tijdelijke werfzone te creëren.

LEES OOK. Stad geeft positief advies voor bomenkap Ineosfabriek

Er liepen 417 individuele bezwaarschriften binnen, evenals een petitie met 5.753 handtekeningen. Onder meer Natuurpunt, dat tegelijk een gift aanvaardt van Ineos om bos te kopen in Kapellen, verzette zich. Niettemin zag het Antwerpse schepencollege geen graten in het Ineos-boskapdossier en gaf in september een positief advies aan de provincie. Die instantie heeft nu beslist om een vergunning af te leveren voor de voorbereidende werken.

“Omwille van de bestemming van het gebied, de groter dan vereiste compensatie van het bos en alle milderende maatregelen die opgenomen werden in het goedgekeurde MER, oordeelde de deputatie dat de vergunning verleend kan worden”, zo klinkt het in een persbericht van Ineos.

“Ineos heeft ingespeeld op de bezorgdheden van verschillende belanghebbenden, zoals het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Deze kregen beslag in een verduidelijking van het MER aan de Deputatie. Daarin bevestigde INEOS ook het engagement dat de installaties de meest energie-efficiënte (en dus milieuvriendelijkste) van Europa zullen zijn”, zo motiveert de petrochemiereus. Volgens Ineos zijn de geplande installaties baanbrekend voor de Europese petrochemische sector aangezien ze substantieel minder CO2 zullen uitstoten dan de huidige vergelijkbare installaties in Europa.

Ineos haalt ook aan dat uit nader onderzoek van het ANB blijkt dat de oppervlakte van het bosgebied in het vorige MER-rapport dat compensatieplichtig is (bomen ouder dan 22 jaar), te conservatief werd ingeschat. “Deze oppervlakte bedraagt afgerond 17,5 ha in plaats van 22 ha. Zodoende moet niet 44 ha maar 35 ha wettelijk gecompenseerd worden. Hierdoor compenseert INEOS nog meer bovenop de wettelijke verplichting dan aanvankelijk gedacht, namelijk 20 ha in plaats van 11 ha. De totale compensatie bedraagt 55 ha. De totale bosoppervlakte werd door ANB herberekend tot iets meer dan 48 ha zodat INEOS 7 ha meer bos zal aanplanten dan er zal verdwijnen”, aldus Ineos.

LEES OOK. Natuurpunt: “Economisch belang weegt door”

Project One

Project One is een investering van Ineos in de Antwerpse chemiesector voor de bouw van een ethaan- en PDH-installatie. Met een budget van ruim 3 miljard euro is het de grootste investering in de Europese chemie in meer dan 20 jaar. Ineos heeft in België al 2.500 mensen in dienst op 9 verschillende sites. Met Project One komen daar direct 450 jobs bij, en een vijfvoud daarvan indirect.

MEER OVER Haven Antwerpen-Brugge

Aangeboden door onze partners

Meest gelezen

Vastgoed

Jobs in de regio