© Patrick De Roo

‘Nachtwacht’-acteurs promoten voorleesapp voor dove kinderen op Boekenbeurs: “Ons dagelijks leesmomentje is weer iets knus geworden”

Op de Boekenbeurs werd woensdagmiddag, in aanwezigheid van de acteurs uit Nachtwacht, StorySign voorgesteld. Een animatiefiguurtje in de app leest in gebarentaal aan dove en slechthorende kinderen voor uit kinderverhalen. Een fijn hulpmiddel voor de kinderen en hun ouders.

Jonas Rosquin


MEER OVER Boekenbeurs

DOEN!