Werken Plantin en Moretuslei twee maanden vroeger klaar

De werken aan de Plantin en Moretuslei zullen twee maanden eerder dan gepland klaar zijn. Dat laat het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) weten. Waar de rijweg aanvankelijk in een latere fase zou worden vernieuwd, zal dat nu worden aangepakt samen met de riolering, de parkeerstroken en het fiets- en voetpad.

dvd

Die veranderde aanpak zorgt volgens het AWV voor een veiligere verkeersafwikkeling, komt de kwaliteit van de werken ten goede, én zal twee maanden tijdswinst opleveren. De andere zijde van de medaille is dat het verkeer vanaf december niet alleen stadinwaarts maar ook staduitwaarts over één rijstrook moet rijden.

“De werken aan de noordkant, tussen de Wilrijkstraat en de Provinciestraat, zitten op schema”, zegt Jef Schoenmaekers van AWV. “In die zone vernieuwen we eerst de riolering en vervolgens de fiets- en voetpaden en de parkeerstroken. Op de Plantin en Morestuslei is er vandaag slechts één rijstrook stadinwaarts beschikbaar. Loopt alles volgens plan, dan zijn de werken in de huidige fase begin december afgerond. De rijweg staat in maart volgend jaar gepland.”

In december en niet in november starten de werken tussen de Provinciestraat en het stadspark. “We passen de aanpak aan”, aldus Schoenmaekers . “De rijweg afzonderlijk uitvoeren zoals in de eerste fase, blijkt hier omwille van twee redenen niet wenselijk. Ten eerste moeten er huisaansluitingen gemaakt worden op een riolering die onder de rijbaan ligt. Dat is technisch niet haalbaar als eerst parkeerstroken, fiets- en voetpaden worden aangelegd en pas daarna de rijweg. Ten tweede zou de oorspronkelijke fasering te complex dreigen te worden voor de weggebruikers, en dat op een drukke invalsweg richting het centrum. Met de nieuwe aanpak zijn er minder deelfases nodig waardoor het voor iedereen duidelijker en veiliger wordt.”

Helft per helft

De aannemer zal rijhelft per rijhelft werken: eerst wordt de noordkant (stadinwaarts) aangepakt en daarna de zuidkant (staduitwaarts). “De aannemer breekt telkens eerst de bestaande verhardingen op. Dan legt hij de nieuwe riolering aan en maakt hij de huisaansluitingen. Tot slot volgt de wegopbouw”, aldus AWV.

De werken aan de noordkant duren van begin december tot half maart 2020 en vanaf dan tot begin juni 2020 aan de zuidkant. “Het grote voordeel is dat we hierdoor een tijdswinst van twee maanden boeken. Belangrijk: de heraanleg van het kruispunt met de Provinciestraat valt niet binnen deze fase en is nog steeds gepland voor de zomer van 2020”, zegt Schoenmaekers.

© © AWV

Omdat de aannemer telkens een volledige rijhelft inneemt, verhuist het verkeer naar de rijstroken waar er niet gewerkt wordt. Op de Plantin en Moretuslei, tussen de Provinciestraat en het stadspark, rijdt verkeer bijgevolg over één rijstrook in elke richting. Concreet rijdt verkeer dus van begin december 2019 tot half maart 2020 aan de onderzijde van de rijweg (rijstroken staduitwaarts) en vervolgens tot begin juni 2020 aan de bovenzijde van de tegen dan vernieuwde rijweg (rijstroken stadinwaarts).

© © AWV

“Hinder onvermijdelijk”

“De werken zullen onvermijdelijk voor extra hinder zorgen”, zegt Schoenmaekers. “Daarom treffen we enkele maatregelen om de verkeersdruk zo goed mogelijk te beperken en de lokale bereikbaarheid te garanderen.”

Tijdens de werken aan de noordkant ter hoogte van de Simonsstraat kan verkeer steeds in één richting naar het station rijden. Komende van het station wordt verkeer al vanaf de Lange Kievitstraat omgeleid naar het stadspark. Ook bij de heraanleg aan de zuidkant blijft de doorgang richting het station gegarandeerd.

De stationsparking in de Van Immerseelstraat blijft zowel tijdens de werken aan de noord- als de zuidkant bereikbaar, en dat in beide richtingen.

“Hoewel autoverkeer op de Plantin en Moretuslei mogelijk blijft, verwachten we sterke hinder. We zullen daarom een alternatieve route signaleren via het Albertpark voor verkeer tussen het stadscentrum en de Singel”, aldus Schoenmaekers. “Komende van Antwerpen-Zuid wordt verkeer op de Singel al vroegtijdig afgeleid via de Generaal Lemanstraat. Vanuit Deurne wordt verkeer op de Singel doorgestuurd naar de Grotesteenweg. Op die manier wil AWV de Plantin en Moretuslei ontlasten.”

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen