© Marc Herremans

Verband tussen inbraken en verklede Halloween-kinderen?

Er is woensdagavond op enkele plaatsen in Bornem ingebroken. Opvallend: de inbraken werden gepleegd kort nadat (verklede) jongeren in de buurt gingen zingen voor Halloween. De politie sluit niet uit dat enkele van de zangertjes werden uitgestuurd door een inbrekersbende om na te gaan wie er thuis was en wie niet. Maar, zo wordt benadrukt, het kan best ook zijn dat er geen verband is tussen de zangertjes en de inbraken.

Theo Derkinderen
DOEN!