© jvdp, vm

COLUMN. Het zone 30-rapport: gebuisd

Fenna Bouve (40) woont met haar man en twee kinderen in Borgerhout. Sinds kort verzet ze zich tegen het te snel rijdend verkeer in onze straten in de aangevuurde bewonersactiegroep door haar aangevuurde bewonersactiegroep 30MAX. Voor deze krant is zij een van de vier columnisten mobiliteit.

FENNA BOUVE

De zone 30 in Antwerpen is nu al even helemaal uitgerold, op maar liefst 95% van het grondgebied van de stad en districten. Een succes of een flop? Van in het begin hadden enkele burgers het gevoel dat heel veel Antwerpenaren de zone 30 regelrecht aan hun voeten veegden. Zo ontstond de bewoners-actiegroep ‘30MAX’. Wij blijven vooral vallen over het niet beboeten op snelheidsovertredingen en de eigen vaststelling -met de ‘Flitsfiets’- dat ongeveer de helft in een zone 30-straat sneller rijdt dan 35 kilometer per uur. Maar wat is er nu van aan, wat vinden Antwerpenaars nu van onze zone 30? We vroegen het aan bijna 400 Antwerpenaren. Eerste verrassing: Maar 10% van de ondervraagden weet het juiste antwoord dat 95% van ’t Stad zone 30 is - in de perceptie is maar een véél kleiner stuk van Antwerpen maar zone 30. Het totale cijfer op tien is ‘gene vette’: 4/10.

Ja maar, beste ‘30MAX’, door wie hebben jullie dat laten invullen? Door de leden van jullie kritische actiegroepje? Toch niet: we hebben dat zo breed mogelijk gedaan. Want we kunnen jullie zeggen: we hopen dat onze actiegroep snel overbodig wordt, en wel op de dag dat de Antwerpse zone 30 het schoolvoorbeeld is van trage wijken die als voorbeeld kan fungeren. Maar, in de realiteit zijn we daar nog niet echt.

Even in helikoptervlucht door de resultaten:

• Naar het gevoel van bijna 70% van de invullers houdt men zich in zijn of haar straat meestal niet tot nooit aan de zone 30.

• 80% vindt de zone 30 niet zo geslaagd tot gefaald.

• 64% vindt de zone 30 niet goed aangeduid.

• Verrassend: 60% van de invullers denkt dat ze een boete kunnen krijgen voor overdreven snelheid in een zone 30. Terwijl die kans zo goed als onbestaande is.

• 60% houdt zich zelf meestal tot altijd aan de wettelijke snelheid van 30 kilometer per uur in de zone 30. Op de vraag waarom dan soms niet, luidt het antwoord bij bijna de helft: de straten zijn te breed, ze nodigen niet uit tot traag rijden. Eén op vier vindt bovendien dat de grens van de zone 30 onduidelijk is. Waar begint ze en waar houdt ze op?

• Toch vindt 90% van de mensen de zone 30 wel degelijk nodig.

Wat kan er dan beter? Wat zou een zone 30 dan wel een déftige zone 30 maken? De ondervraagden schoven deze top drie naar voor:

1. Racers hard aanpakken (95%)

2. Overtreders beboeten (88%)

3. Minder auto’s in de stad (85%)

Wel, wel. Dat zijn nu net die drie dingen die de stad niét doet, of toch maar héél minimalistisch of halfbakken.

Daarom zullen we het blijven herhalen: handhaaf de zone 30 écht. Als we onze schepen mogen geloven zal dat vanaf 2021 kunnen met de GAS-boetes. Maar ondertussen: doé toch iets anders! Koop die flitspaal. Het wettelijk kader is er al. Het kan perfect vandaag. Het is een kwestie van prioriteiten.

En: zet nu eindelijk in op echt verlagen van de autodruk. Grijp in op het parkeerbeleid: schaf de gratis bewonerskaarten af. Schrap parkeerplaatsen. Maak de auto het minst aantrekkelijke alternatief. Voor die keren dat we de auto wel echt nodig hebben: Zet keihard in op deel-auto’s, voor alle Antwerpenaren. Zorg voor deftige alternatieven als deelfietsen - ook elektrische (cargo-) fietsen - zodat mensen voor de boodschappen niet meer in de auto moeten stappen. Stop met die megaparkings in het stadscentrum.

Maar zolang we een schepen hebben die doodleuk zegt: “We kunnen de auto’s in het centrum niet weren, want er zijn teveel auto’s”, die ook nog eens in de raden van bestuur zit bij de megaparkeerbedrijven Vinci en Rantparking, ziet het er niet naar uit dat we in de komende jaren een quantumsprong gaan maken. Hoewel dat nodig is en we veel méér noodzakelijk is dan een drempel hier of een schildpad daar.

Kortom: De Antwerpenaar omarmt de zone 30 en wil geen snel verkeer in de woonstraten. Toch is er nog veel werk aan de winkel en dringen zich scherpere keuzes en meer middelen op. Kan Antwerpen dat?

MEER OVER Mobiliteit Antwerpen