Deelnemers proefproject mogen gratis door Liefkenshoektunnel bij grote drukte

Een gebruiker van de ‘slimme tunnel service’ laat een code scannen, waardoor hij niet hoeft te betalen om de Liefkenshoektunnel te gebruiken. Foto: AWV

Deelnemers proefproject mogen gratis door Liefkenshoektunnel bij grote drukte

Print
Antwerpen -

De Kennedytunnel raakt steeds meer verzadigd. De Liefkenshoektunnel, die andere scheldekruising, daarentegen heeft het merendeel van de tijd capaciteit te over. Om de verkeersstromen beter te kunnen spreiden voert het Vlaams Verkeerscentrum de komende maanden een proefproject uit op de Ring.

In afwachting van de komst van de Oosterweeltunnels kan het verkeer momenteel nog via twee snelwegtunnels de Schelde oversteken. De Kennedytunnel is de drukste tunnel van Vlaanderen met gemiddeld 160.000 voertuigen per dag. Op werkdagen staat daar in de richting van Nederland gedurende meer dan 11 uur file. De Liefkenshoektunnel, een toltunnel, is vaak minder druk. Hij verwerkt dagelijks gemiddeld 40.000 voertuigen.

Het Vlaams Verkeerscentrum start daarom een proefproject op in samenwerking met BMW Group, Be-Mobile en MAPtm. Het doel is om na te gaan of een nieuwe ‘slimme tunnel service’ de oververzadigde Kennedytunnel kan ontlasten en de verkeersdruk evenwichtiger kan verdelen over de beide Scheldetunnels van de Antwerpse Ring. Ook als er geen specifieke incidenten zijn die extra drukte en files veroorzaken. De uitgeteste service staat dus los van de tolvrij maatregel bij grote hinder die onveranderd blijft bestaan.

Gratis door de tunnel als proefproject

De proefkonijnen zijn de gebruikers van het BMW-navigatiesysteem en de Be-Mobile-verkeersapp (Flitsmeister). Als deze weggebruikers de Kennedytunnel op hun weg hebben liggen, krijgen zij bij grote verkeersdrukte in die tunnel een alternatieve route via de Liefkenshoektunnel voorgesteld. Wanneer zij die aangeboden omleiding in hun navigatiesysteem accepteren, ontvangen ze meteen een digitale voucher waarmee ze gratis door de Liefkenshoektunnel kunnen rijden. De verkeersstromen zullen verdeeld worden op basis van real time verkeersmetingen.

Deel van Europees project

Het testproject in Antwerpen is onderdeel van het Europese project SOCRATES 2.0. Hierin onderzoeken publieke en private partners in verschillende steden en in verschillende situaties hoe zij het beste kunnen samenwerken, zodat dit daadwerkelijk leidt tot betere en slimmere diensten voor weggebruikers. Naast Antwerpen vinden ook proefprojecten plaats in Amsterdam, Kopenhagen en München.

DE TEST