© Patrick Van Dyck

Gemeentebestuur licht armoedebestrijding toe: “Nadruk ligt op financiële ondersteuning”

Tijdens de voorbije gemeenteraad vroeg raadslid Joost Derkinderen (Groen-Gangmaker) aan het gemeentebestuur om systematisch beleidsbeslissingen te screenen op de mogelijke gevolgen voor mensen die in armoede leven. Schepen van Welzijn Els Augustinus (PRO) gaf een toelichting bij wat de gemeente nu al doet om armoede tegen te gaan.

Volgens de kinderarmoede-index van kind en Gezin wordt in Boechout 8% van de kinderen geboren in een kansarm gezin. In heel België kan 20% van de gezinnen de energiefactuur moeilijk betalen. “Hoog tijd om een armoedetoets in te voeren”, vindt raadslid Joost Derkinderen. “Is het lidgeld in verenigingen niet te hoog? Kan iedereen mee op weekend? Is het inkomgeld bij evenementen niet te hoog? Dat zijn vragen die we ook in onze gemeente moeten durven stellen.” Els Augustinus vindt deze bemerking terecht. “We zijn er ons terdege van bewust dat er individuen en gezinnen zijn die het financieel moeilijk hebben”, vertelt de schepen van Welzijn. “Daarom wordt er veel ondersteuning gegeven. Vooral financieel. Daarin speelt onze dienst Welzijn een belangrijke rol. Zo worden er naast verminderde tarieven voor kinderopvang en hulp bij het betalen van energiefacturen nog talloze andere initiatieven genomen om mensen die het moeilijk hebben te ondersteunen. Zo heeft de dienst Welzijn een medewerkster die aan armoedepreventie doet. De gemeente subsidieert ook kansarmoedeprojecten. Gelet op alle bovenvermelde zaken durf ik écht wel stellen dat we houden met mensen in armoede. Het is nu al een ‘mindset’ bij het nemen van beleidsbeslissingen.” (pvdy)

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio