Er is minder luchtvervuiling, maar houtkachel blijft boosdoener

De ring van Antwerpen. Foto: katrijn van giel

Er is minder luchtvervuiling, maar houtkachel blijft boosdoener

Eerst het goede nieuws: uit een studie van de Vlaamse milieumaatschappij (VMM) blijkt dat de uitstoot afneemt en de luchtkwaliteit verbetert. Maar niet alle resultaten zijn positief. De huidige luchtvervuiling blijft negatieve effecten hebben op de gezondheid en een aantal schadelijke stoffen overschrijdt nog steeds de normen.

De luchtkwaliteit in 2018 was beter dan een tiental jaar geleden. Voor fijn stof, zwaveldioxide en zware metalen ziet de VMM een dalende trend. De uitstoot van fijn stof nam met meer dan een kwart af ...

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!