STANDPUNT. De rechter en de Syrische kinderen

Drie van de vier Syrische kinderen. Foto: Photo News

STANDPUNT. De rechter en de Syrische kinderen

Het irriteert eerst, de dagvaarding van twee advocaten tegen de Belgische Staat, die volgens hen Syriëgangers moet terughalen. Inclusief de vraag om een dwangsom op te leggen van 7.500 euro per persoon per dag dat er niets gebeurt. Het gaat om drie vrouwen uit het Antwerpse en één jongeman die naar Syrië trokken en ginds kinderen kregen, tien in totaal. De dwangsom zou dus oplopen tot 105.000 euro per dag. Maar de advocaten hebben een paar degelijke argumenten.

Allereerst is het geld maar een stok achter de deur, zeggen ze. Centraal staat het lot van de tien kinderen tussen 6 maanden en 7 jaar oud. Op de foto’s, die we onherkenbaar moeten maken vanwege ...

.

Meest gelezen GVA+

Sport

DOEN!