Resultaten bevolkingsbevraging voorgesteld:

“Inzetten op netheid, verkeer en behoud van open ruimte”

Het lokaal bestuur heeft de resultaten voorgesteld van de bevolkingsbevraging met het oog op de opmaak van het meerjarenplan. Verkeersveiligheid, netheid van het openbaar domein en behoud van de groene open ruimte blijken voor de inwoners prioritaire thema’s.

“Van de 1.400 geselecteerde inwoners namen 672 mensen de tijd om de vragenlijst in te vullen”, licht Leen Wyn, diensthoofd Communicatie, het onderzoek toe. “Onder de deelnemers vinden we alle leeftijdsgroepen terug. Met hier en daar een kleine statistische correctie, mogen we uit dit onderzoek dan ook representatieve conclusies trekken.”

“Liefst 92 procent vindt het aangenaam wonen in onze gemeente”, zegt burgemeester Rob Mennes (CD&V). “Twee op de drie wil inzetten op woonverdichting in het centrum om elders in Schelle open ruimte te behouden, 86 procent vindt dat straten, wegen en pleinen voldoende worden onderhouden. Over het algemeen is een grote groep vrij tevreden over de verkeersveiligheid en het aanbod qua openbaar vervoer. Dat zijn meteen ook de thema’s die ze prioritair vinden en waar we dienen op in te zetten.”

Ook de communicatie en dienstverlening werden over het algemeen positief beoordeeld. In december wordt in de gemeenteraad het meerjarenplan voorgesteld. (bar)DOEN!