Goedele Liekens kwaad op radiomaker Vincent Byloo na uitspraken over haar politieke carrière: “Laag om zoiets te insinueren”

Goedele Liekens is boos op radiomaker Vincent Byloo. Die liet zich dit weekend in een krantencolumn uit over het feit dat de kersverse politica meewerkt aan het tv-programma Celebs gaan daten. “Mevrouw de volksvertegenwoordiger heeft dus belangrijker dingen aan haar hoofd dan het volk te vertegenwoordigen”, schreef hij onder andere. Liekens, die sinds de verkiezingen in mei voor Open VLD in de Kamer zetelt, reageert fors: “Wie zoiets schrijft, moet zich eerst informeren. En dan zou die zien dat ik het drievoudige doe van sommige anderen.”

Chris Snick

Byloo vroeg zich in zijn column in De Morgen af “hoe het nog met de parlementaire carrière van Goedele Liekens is gesteld”. “Zou ze de federale alfamannetjes al warm hebben kunnen maken voor de vrouwenzaak”, schreef de presentator van Radio 1. “En heeft ze überhaupt al een plenaire vergadering bijgewoond? Het waren maar een paar van de vragen die deze week in me opborrelden. En kijk: de antwoorden kwamen me als vanzelf toegewaaid…. Goedele en Jani slaan aan het koppelen, zo bluste een krantenkop mijn acute nieuwsgierigheid. Mevrouw de volksvertegenwoordiger heeft dus belangrijker dingen aan haar hoofd dan het volk te vertegenwoordigen: ze is aan het koppelen geslagen met Jani Kazaltzis….” Eindigen deed hij met het volgende: “Als het kersverse Kamerlid dan toch zo’n deskundige matchmaker blijkt te zijn, waarom zou ze die skills dan niet inzetten voor een veel urgentere toenaderingsopdracht? Dat het paleis haar maar gauw opvordert als Koninklijk Koppelaar. Ze heeft er de kwaliteiten voor. En kennelijk ook de tijd.”

Woorden die bij Liekens duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten zijn. In diezelfde krant reageert ze nu. “De opnames voor dat programma waren in augustus tijdens mijn vakantie. Dat ik in mijn vrije tijd meewerk aan een programma als Celebs gaan daten, doet geen enkele afbreuk aan mijn inzet en integriteit. Laag om dat te insinueren.” Aan de telefoon uit ze ook nog haar ongenoegen. “Ik ben meer dan fulltime bezig, werk meer dan twaalf uur per dag. Mijn hoofdcommissie is buitenland, ik ben er telkens geweest. Daarnaast doe ik nog deeltijds de commissies volksgezondheid en justitie. In die laatste commissie hebben we zelfs net nog het wetsvoorstel goedgekeurd dat een einde maakt aan de verjaring van seksuele misdrijven op minderjarigen. Je zou ons eerder proficiat moeten wensen dan zo’n dingen te schrijven. Zo’n berichten voeden alleen maar het idee dat politici weinig doen. Terwijl het zeer makkelijk is om te zien dat we wel hard werken. Surf naar www.dekamer.be en je vindt er aan welke wetsvoorstellen ik allemaal meewerkte. De lijst is lang. Hij had tenminste daar eens kunnen gaan kijken voor hij het neerpende. Je moet het maar durven.”

Vincent Byloo wil enkel nog schriftelijk reageren op de hetze : “Ik heb in een satirische column over ‘Celebs gaan daten’ wat plagerig gedaan over Goedeles tijdsbesteding als parlementslid, omdat ze desondanks de tijd vond om dit programma op te nemen”, laat hij weten via de VRT-persdienst. “En wie de bal kaatst, satirisch of niet, mag hem terug verwachten. Goedele heeft in een antwoord fijntjes aangestipt welk parlementair werk ze allemaal verzet, en ik heb haar daar ook al persoonlijk voor gecomplimenteerd. Point taken, even goede vrienden.”

Vastgoed

Jobs in de regio