COLUMN. “Het blijft opmerkelijk hoe weinig groene verplichtingen bouwpromotoren meekrijgen vanwege de stad”

Vandaag is op ‘t Eilandje een infovergadering gepland rond de fameuze Friendship Building, beter bekend als de Chiquita Building op ‘t Eilandje. Eerst werd geopteerd voor een renovatie, nu is duidelijk dat er een volledige afbraak komt. De reden is simpel: het immense gebouw bevat nagenoeg zeker asbest. Hoeveel is nog lang niet duidelijk. Naast fijn stof en andere luchtvervuilers is dat het laatste wat omwonenden over zich heen willen laten dwarrelen. Er zal dus een prima uitleg moeten worden verschaft en stevige garanties moeten worden gegeven.

RUDY COLLIER


MEER OVER Altijd AntwerpenDOEN!