Kinderkunst als verkeersremmer

De kleuters en leerlingen stellen hun eigen creaties voor. Foto: Erik Van Eycken

Kinderkunst als verkeersremmer

Klassen maken eigen zone 30-verkeersborden

Bonheiden -

Uit snelheidsmetingen blijkt dat autobestuurders het in de politiezone BoDuKaP niet al te nauw nemen met de snelheidsbeperking die geldt in een zone 30. Het Bonheidense gemeentebestuur besliste daarom actie te ondernemen en schoolkinderen zelf te laten beslissen over het ontwerp van een nieuw zone 30-verkeersbord.

Om de verkeersveiligheid en -leefbaarheid in de schoolomgevingen te vergroten, werden gerichte snelheidscontroles uitgevoerd in de schoolomgevingen. Die snelheidscontroles werden in september uitgevoerd ...

DE TEST