© Erik Van Eycken

Klassen maken eigen zone 30-verkeersborden

Kinderkunst als verkeersremmer

Uit snelheidsmetingen blijkt dat autobestuurders het in de politiezone BoDuKaP niet al te nauw nemen met de snelheidsbeperking die geldt in een zone 30. Het Bonheidense gemeentebestuur besliste daarom actie te ondernemen en schoolkinderen zelf te laten beslissen over het ontwerp van een nieuw zone 30-verkeersbord.

Erik Van Eycken


MEER OVER Mobiliteit Mechelen