© Victoriano Moreno, Jan Van der Perre

Dit staat in Antwerpse meerjarenbegroting: Reuzen komen terug en Meir krijgt facelift

Het Antwerpse schepencollege heeft alle voorstellen van het bestuursakkoord vastgelegd in een meerjarenplanning met de nodige budgetten. Als de gemeenteraad die in december goedkeurt, kunnen de schepenen beginnen met de realisatie. Wij geven een beknopt overzicht van de plannen.

Sacha Van Wiele


MEER OVER Politiek AntwerpenDOEN!