Patiënten kunnen hun dossier nu ook online raadplegen

AZ Sint-Jozef in Westmalle. Foto: AZ Sint-Jozef

AZ Sint-Jozef verhoogt met elektronisch patiëntendossier zorgverlening en transparantie naar patiënt toe

Patiënten kunnen hun dossier nu ook online raadplegen

Print
Malle / Zoersel -

Patiënten van AZ Sint-Jozef in Malle kunnen hun dossier voortaan ook online raadplegen.

Dit kan via de webapplicatie en app van mynexuzhealth. Via een beveiligde toegang ziet de patiënt verslagen, afspraken, laboresultaten en documenten en kan hij zijn persoonlijke gegevens en toegangen zelf beheren. De patiënt moet eenmalig registreren via www.mynexuzhealth.be en kan inloggen met onder meer zijn elektronische identiteitskaart of de app itsme®.

Een elektronisch patiëntendossier ondersteunt een optimale zorgverlening en continuïteit. Het vergroot de transparantie naar de patiënt en alle betrokken zorgverleners. Het verhoogt ook de kwaliteit en veiligheid van de zorg. De behandelende zorgverstrekkers kunnen bijvoorbeeld bij doorverwijzing verder bouwen op voorgaande resultaten, dubbel werk vermijden en sneller een behandeling inzetten. De huisarts of doorverwijzende zorgverlener kan het elektronisch patiëntendossier via een beveiligde toegang inkijken vanuit zijn praktijk.

Verslagen teruggaand tot 1 maart 2019, raadpleegbaar na validatie door de behandelende arts en de administratieve afhandeling, zijn consulteerbaar, net als bijhorende gescande documenten bij de bijlagen en in de rubriek ‘documenten’. Ook laboresultaten zijn hier te vinden.

AZ Sint-Jozef Malle maakt deel uit van Nexuzhealth, een samenwerkingsverband tussen een aantal Vlaamse ziekenhuizen.

Enkel zorgverleners die betrokken zijn bij de zorg van de patiënt - en zolang de betrokkenheid duurt -kunnen de gegevens inkijken. Ze zijn ook gebonden aan het beroepsgeheim. Via de ‘geïnformeerde toestemming’ stemt de patiënt in dat behandelende zorgverleners de gezondheidsgegevens elektronisch en beveiligd met elkaar kunnen delen. De patiënt kan op elk ogenblik zijn toestemmingen wijzigen.

Registratie en meer info op www.patientconsent.be

Meer nieuws uit stad en rand

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio